top of page

La associació ha de ser capaç de generar opinions i recomanacions amb total objectivitat i seguint el criteri de la missió.
 

La associació serà influent en la mesura que la seva activitat compleixi amb la seva missió. Per això, la nostra activitat serà promocionada, i anunciada degudament, essent oberta tant a sector privat com públic.
 

La informació provinent del sector privat canalitzarà la generació d’ iniciatives i d’inquietuds que es faran arribar a l’administració pertinent. La nostra missió no es pot fer sense l’estreta col·laboració del sector públic, per això la associació prendrà especial cura en obtenir i mantenir dita col·laboració amb l’administració, tant local com superior.

bottom of page