top of page

Sóm un grup d’empresaris i professionals independents políticament, compromesos amb el territori comarcal, amb la vocació d’implantar una cultura de desenvolupament empresarial que dugui a una millora qualitativa i quantitativa de l’activitat econòmica com a principal motor del nostre fi últim: la millora de la nostra societat.

bottom of page