top of page

Les idees bàsiques que han de regir aquesta entitat, han de ser les següents:· S’ha d’actuar en defensa del teixit empresarial de la comarca, amb absoluta independència de partits o grups polítics, però amb la col·laboració inestimable de l’administració .

· L’associació assumirà la gestió de la defensa de les aspiracions empresarials de la comarca davant els òrgans de l’administració a qualsevol nivell sempre que així se li requereixi.

· Crearà canals adequats per a la cooperació entre empreses sense diferenciar la magnitud, sector o gremi a la que pertanyi, ja que l’objectiu primer es el increment de l’activitat econòmica general i el descens de l’atur com a principal indicador.

· Atendrà sempre, en la mesura del possible, les necessitats d’informació, el respecte per la investigació, el desenvolupament, la innovació i el perfeccionament de les empreses participants, estudiant i divulgant tots els temes que puguin representar avantatges per la lliure empresa.

· Donarà a conèixer una nova i particular imatge empresarial de la comarca del Baix Penedès, i la seva capital, difonent-la davant l’opinió pública.

· Fomentarà i participarà activament, en les vocacions d’iniciativa empresarial.

· L’associació emetrà opinions al respecte de la situació econòmica, dels  projectes i iniciatives, etc. amb la major base científica possible i amb el major consens de l’associació. Farà públiques les seves deliberacions i recomanacions com a col·lectiu.

 

bottom of page